Završena arheološka iskopavanja na lokalitetu Dubac kod Čačka

Na lokalitetu Dubac u Jančićima, nedaleko od Čačka, juče su završena arheološka iskopavanja.

Lokalitet Dubac

Na ovom lokalitetu Narodni muzej iz Čačka istraživao je pre 30 godina, kada su pronađena tri praistorijska tumula iz srednjeg bronzanog doba. Tada su na ovom prostoru otkrivene mnogobrojne grobnice, međutim, poljoprivredni radovi, proširivanje puteva i drugi faktori uticali su da se prepolovi broj evidentiranih nalazišta, koje je muzej uočio u ovom kraju.

Ove sezone, arheolozi Narodnog muzeja svoja iskopavanja na Kablaru počeli su 21. maja, a iako ih je pratila obilna kiša  istraživanja  su dala rezultate. Pronađena je urna iz srednjeg bronzanog doba, a takođe i ostaci humke iz ranog bronzanog doba.

“Arhitektura i način zidanja tumula, koji je pronađen na ovom mestu, malo je usporila iskopavanja, jer je kamen u obliku stene, gromade, koga je bilo teško skidati. Grob spaljenog pokojnika koji je pronađen zidan je verovatno dugo i time je bio uposlen veliki broj ljudi s obzirom na visinu i veličinu kamena koji je korišćen, a po svemu sudeći humka pripada nekom plemenskom prvaku iz perioda ranog bronzanog doba”, navodi u izjavi za Glas zapadne Srbije, arheolog Katarina Dmitrić i dodaje da na potezu Kablara, naročito Velikog polja postoje brojna još neistražena arheološka nalazišta.

(Izvor: Glas zapadne Srbije)