Započela restauracija antičkog mozaika iz Sirmiuma

Zahvaljujući sredstvima američke ambasade, započeo je projekat konzervacije tri fragmenta velkog mozaika iz 3. i 4. veka, sa figuralnom predstavom boga Merkura. Mozaik je pronađen na lokalitetu Carska palata a od 1976. godine nalazio se u depou sremskomitrovačkog muzeja gde je skriven od pogleda javnosti decenijama čekao konzervaciju. Prema najavama, konzervatorski radovi biće završeni do marta naredne godine a potom će mozaik sa likom Merkura ponovo krasiti Carsku palatu, gde će biti dostupan javnosti.