Viminacijum: Velika iskopavanja nekropola tek predstoje

Tokom ove i naredne godine PD „TE – KO Kostolac“ i uprava Arheološkog parka „Viminacijum“ započeće sa iskopavanjem više hiljada grobova nastalih u periodu 6 i 7. veka, radi obezbeđivanja prostora za izgradnju novog bloka „B3“ u Kostolcu. Naime, prema preliminarnoj studiji, koja  prethodi iskopavanjima, na potezu gradnje nalazi se veliki broj  rimskih grobova koje treba iskopati, preseliti i obezbediti na području parka.

Viminacijum - grobnica

– Naša je obaveza da celokupno područje na kome će se nalaziti budući blok „B3“, ali i objekti za sistem odsumporavanja Termoelektrane „Kostolac B“, istražimo, nekropole i grobove  otkopamo, preselimo i naravno, oni će biti konzervirani u Arheološkom parku „Viminacijum“, kaže Zoran Vuković, direktor Direkcije za unapređenje proizvodnje PD „TE – KO Kostolac“.Procene su različite o broju, ali moguće je da se radi o više hiljada rimskih grobova. Od arheoloških radova koje treba da finansiramo, moram da kažem da nas čeka seljenje mamuta „Vike“ iz Kopa „Drmno“ u prostor paleontološkog parka koji se završava. Inače, javna nabavka je raspisana za seljenje mamuta i mi očekujemo da se do oktobra taj posao završi, kaže Zoran Vuković.

– U toku je preseljenje rimskih peći i njihova zaštita, međutim Arheološki park „Viminacijum“ je ovih dana bilo veliko radilište, jer je na otkrivenom originalnom rimskom amfiteatru podignut amfiteatar za potrebe održavanja proslave „17 vekova Milanskog edikta“. Za potrebe ovog izuzetnog ambijenta, PD „TE – KO Kostolac“ obezbedilo je svu logistiku, dovod vode, električne energije i pristupnih puteva. Inače, delom je te objekte donirala i Elektroprivreda Srbije.

– U narednoj godini namera nam je, zajedno sa upravom arheološkog parka da obezbedimo sistem grejanja i rashlađivanja postojećih objekata iz sistema odvodnjavanja putem toplotnih pumpi. Reč je o objektima nekropola, Domusa, rimskih kupatila i termi i novoizgrađenog amfiteatra, kaže Vuković. Time ćemo obezbediti da Arheološki park ima bolje uslove rada i leti i zimi. U osnovi, poslovi koji se planiraju u narednoj godini, vezani su po prioritetima za napredovanje Kopa „Drmno“ i za realizaciju investicija kod nas. Prošle godine su otkriveni skeleti mamuta na etaži V BTO sistema i  morali smo da finansiramo preseljenje skeleta, koji se nalaze i danas u sarkofazima i čekaju da se završe objekti paleontološkog parka, kako bi bili zbrinuti i konzervirani. Nažalost, ekonomska kriza i uopšte finansijske teškoće diktiraju i ove radove i našu obavezu prema arheologiji, naglasio je Vuković.

(Izvor: TE Kostolac)