Stručna praksa u Muzeju afričke umetnosti za studente završnih godina Filozofskog fakulteta

Muzej afričke umetnosti poziva studente da se prijave za PRAKTIKUM 2014, program prakse za 10 studenata završnih godina svih studijskih grupa. Praksa je volonterskog tipa. Program vode Emilia Epštajn, antropolog i Ivan Vojt, istoričar umetnosti, kustosi Muzeja.

Opis posla: Cilj prakse je upoznavanje sa kustoskim pozivom, pre svega sa jednim od najvažnijih segmenata rada u muzeju – javnim vođenjem. Uz pomoć i podršku kustosa Muzeja, studenti-praktikanti će mesec dana raditi na temama. Insistiranjem na sadržajnost vođenja, tehnikama prenošenja informacija, kao i interesantnim načinima prezentacije, svaki student će biti ohrabren da donese drugačije viđenje stalne postavke Muzeja afričke umetnosti koji će na kraju programa predstaviti široj publici.

Vreme trajanja prakse: 6 nedelja

Termini: ponedeljak: 15 – 17 časova; četvrtak: 10 – 12 časova

Početak prakse: 10. mart 2014.

Rok za konkurisanje: 26. februar 2014. u ponoć

Prisustvo studenata na svim terminima održavanja PRAKTIKUMA je obavezno.

Znanje engleskog ili francuskog jezika je prednost.

Zainteresovani studenti mogu poslati CV sa obaveznim motivacionim pismom na filozofski.fakultet.czrk@gmail.com sa naznakom “praksa u Muzeju afričke umetnosti”.