Ranohrišćansko zidno slikarstvo Episkopske bazilike u Stobima

brosura stobi

Brošura Ranohrišćansko zidno slikarstvo Episkopske bazilike u Stobima (mak. Ранохристијанското ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби) izdata je kao prateći katalog istoimene izložbe koja je održana u Skoplju, maja 2012. godine, u okviru projekta konzervacije fresaka bazilike na Stobima.

Autori kataloga su: Elizabeta Dimitrova, Miško Tutkovski i Silvana Blaževska.

PREUZMITE KATALOG (PDF)