Puževi kao dokaz praistorijskih migracija

Proučavanjem mitohondrijske DNK određene vrste puževa (Cepaea nemoralis), naučnici sa univerziteta u Notingemu otkrili su povezanost ovih puževa iz Irske sa regionom Pirineja u južnoj Francuskoj.

Cepaea nemoralis

Genetsko poreklo ovih irskih puževa sa Pirineja navelo je naučnike na zaključak da su ove mekušce preneli ljudi koji su tokom mezolita, pre oko osam hiljada godina, migrirali iz ovih krajeva u Irsku.

Ove dve regije razdvaja više od hiljadu kilometara a naučnici smatraju da bi bilo veoma teško objasniti na koji način su puževi sa Pirineja dospeli u Irsku osim ako ih tamo nisu preneli ljudi. Naime, da su puževi prirodnim putem sami kolonizovali Irsku, očekivano bi bilo da se isti genetski tipovi među njima jave i u drugim područjima, naročito u Britaniji. Međutim, to nije slučaj.

Poreklo irskih puževa sa Pirineja samo je još jedan u nizu dokaza o postojanju trgovačkih veza i migiracija između ova dva područja tokom praistorije. Ovi puževi su korišćeni u ishrani stanovnika Pirineja i velika je verovatnoća da su slučajno ili namerno preneti u Irsku zajedno sa mezolitskim trgovcima i kolonistima koji su putovali iz južne Francuske u Irsku pre osam hiljada godina.

Naučni članak Irish Cepaea nemoralis Land Snails Have a Cryptic Franco-Iberian Origin That Is Most Easily Explained by the Movements of Mesolithic Humans, možete pročitati u časopisu PLoS ONE.