Protest naučnih radnika “Spasimo nauku” – 2. jul, Trg Nikole Pašića

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da učestvujete na protestu naučnih radnika pod nazivom “Spasimo nauku” koji će se održati u utorak 2. jula 2013. na Trgu Nikole Pašića u Beogradu sa početkom u 10 časova pre podne.

Trg Nikole Pasica

Glavni razlog za protest je nedostatak ozbiljnog odnosa države prema nauci u svakom pogledu. Trenutni povod za protest je činjenica da naučni radnici još uvek, od početka 2013. nisu dobili sredstva za materijalne troškove i na taj način su ostali bez osnovnih sredstva za naučnoistraživački rad i održavanje opreme. Takođe, predviđena, a neisplaćena sredstva su ispod svakog minimuma neophodnog za održivost naučne delatnosti u Srbiji. Najavljenim rebalansom budžeta kojim se planira smanjenje budžeta za nauku za 1.8 milijardi (oko petine ukupnog budžeta) ovo katastrofalno stanje će se još pogoršati.

Ukoliko radite na fakultetu zamolili bismo Vas da obavestite studentske organizacije na Vašem fakultetu o protestu i da ih pozovete da nam se pridruže. Boreći se za nauku, borimo se za budućnost koja njima pripada.

Takođe, ukoliko se bavite pisanjem kolumni, internet blogova ili drugih tekstova u medijima molimo Vas da u narednim danima pišete o problemima naučne zajednice. Svesni smo da i među nama ima različitih mišljenja o pojedinostima ali svakako je dobro da se sva naša mišljenja čuju.

Obavestite i utičite na novinare da pišu na ove teme. Sinhronizovani u ovim aktivnostima možemo efikasnije privući pažnju javnosti na probleme, na hitnost njihovog rešavanja i na načine na koji se mogu rešavati.

Srdačan pozdrav,

Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
http://www.sindikat-nauke.org.rs/