Pronađene nove grobnice na Jagodin Mali u Nišu

Arheološkim iskopavanjima unutar kruga fabrike Beneton, nekadašnjeg Nitexa, otkriveno je 15 ranohrišćanskih grobnica iz V-VI stoleća. Prema rečima arheologa Tonija Čerškova ove grobnice pripadaju jugo-istočnom delu čuvene kasnoantičke nekropole na Jagodin Mali i pronađene su na dubini manjoj od pola metra. Više o ovim nalazima pročitajte na portalu Južne vesti.