Pronađen najstariji kalendar?

Sposobnost da razumemo i merimo vreme, predstavlja jedno od najvećih dostignuća današnjeg društva, a odgovor na pitanje kada je vreme “stvoreno” je ključno za razumevanje društvenog razvoja. Prema najnovijim istraživanjima, ljudi su imali uređen kalendar hiljadama godina ranije nego što se mislilo.

najstariji kalendar

Nedavno je tim stručnjaka sa Univerziteta u Birmingemu, na čelu sa profesorom Vinsentom Gafnom, otkrio spomenik koji dokazuje da su ljudi imali uređen kalendar mnogo ranije nego što se to do sad mislilo.

Istraživanja su sprovedena na lokalitetu u blizini zamka Krates u Aberdiširu u severnoj Škotskoj. Iskopavanje lokaliteta se vrši od 2004. godine, ali je tek pre šest meseca započeta detaljna analiza dosadašnjih otkrića pomoću posebnog softvera koje omogućava interaktivno istraživanje između 12 jama, lokalne topografije i kretanja Sunca i Meseca.

Otkriveni spomenik se sastoji od niza od 12 jama koje formiraju luk u dužini od 50 m. Jame su savršeno poravnate sa delom horizonta iznad koga bi na dan zimske kratkodnevnice izlazilo Sunce. Jame su različite dubine i prečnika. Na jednom kraju jame su pliće i manje, na sredini luka rastu u dubini i prečniku a zatim opadaju u veličini ka drugom kraju.

Arheolozi veruju da spomenik predstavlja solarnu godinu, odnosno da svaka jama odgovara jednom mesecu u godini.

Takođe, mogle su imati i drugu ulogu. Spomenik bi mogao da predstavlja i lunarnu godinu, ako se uzme u obzir razlika u jamama. Tako bi mogle da odražavaju faze Meseca, mlad Mesec, četvrtinu, pun Mesec i poslednju četvrtinu.

Ako se posmatra kao solarni kalendar , sistem jama koje se povećavaju u dubinu ukazuju da su meseci možda bili spojeni i tako odražavali neku vrstu dualističkog kosmičkog verovanja koje je poznato u etnologiji i istoriji mnogih naroda ali ne i u kamenom dobu.

„Istraživanje pokazuje da je društvo pre 10 000 godina bilo mnogo naprednije nego što se dosada mislilo. Lokalitet pokazuje kako se mezolitska zajednica razvijala u ekonomskom, socijalnom i kosmološkom smislu“ – kaže profesor Gafni.

„Dokazi pokazuju da su lovačko-sakupljačke zajednice u Škotskoj imale potrebu za praćenjem vremena, da isprave lunarnu godinu i da se to događalo 5 000 godina pre prvog zvaničnog kalendara na Bliskom Istoku“.

(Izvor: The Independent / Priredila: Vijoleta Janković)