Potrebni studenti za rad na terenu (Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture)

TerenU periodu od maja do novembra 2013. godine obaviće se zaštitna arheološka iskopavanja na trasi gasovoda Južni tok. Trasa kroz Bačku – na ovoj trasi nalazi se preko četrdeset lokaliteta iz različitih perioda. Iskopavanja će vršiti Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, rukovodilac radova Dragan Anđelić.

Obezbeđeni su smeštaj i dnevnice od 2000 din.

Najkraći period boravka na terenu za koji studenti mogu da se prijave je tri nedelje.

Zainteresovani studenti mogu poslati CV na: dragan.andjelic@pzzzsk.rs