Poslušajte najstariju pesmu na svetu

Huritska himna br. 6 nosi epitet najstarije zapisane muzičke kompozicije. Napisana na glinenim pločicama, ova pesma komponovana je pre 3,400 godina. Pločice su iskopane u drevnom sirijskom gradu Ugaritu (današnji Ras Šamra) a dešifrovala ih je profesorka Anne Draffkorn Kilmer.

huritska himna

Poslušajte kako zvuči najstarija zapisana pesma na svetu.