Open Access Theses and Dissertations

Open Access Thesis and Dissertations je jedno od najboljih mesta na kome možete pretraživati teze i disertacije objavljene širom sveta a koje se nalaze u slobodnom pristupu na internetu. Metapodaci dolaze sa preko 600 univerziteta i istraživačkih institucija a OATD trenutno indeksira preko 1,5 miliona radova. Među njima, svakako i veliki broj radova iz oblasti arheologije i antropologije.

Open Access Theses and DissertationsPosetite sajt klikom na sliku iznad ili sledeći link – oatd.org