Oksford i Vatikan digitalizuju 1,5 milona stranica drevnih tekstova

Ove nedelje Univerzitet u Oksfordu (Oxford) i Vatikan objavili su plan o saradnji na digitalizaciji 1,5 miliona stranica retkih i drevnih tekstova. Predviđeno je da će rad na projektu trajati oko 4 godine a zahvaljujući Fondaciji Polonsky za ovaj projekat obezbeđena su sredstva u iznosu od 2 miliona funtu (oko 2,5 miliona eura). Radiće se na digitalizaciji sadržaja Oksfordske biblioteke Bodleian i vatikanske Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV). Digitalizovaće se primerci ranih štampanih knjiga zvanih incunabula, grčki rukopisi ranih crkvenih tekstova kao i dela Homera, Sofoklea, Platona, Hipokrata i dr., i hebrejski rukopisi iz perioda Srednjeg veka i renesanse. Cilj projekta je da se pristup informacijama omogući svima, te da se poveća digitalni pristup tim dvema bibliotekama koje spadaju među najveće na svetu. Ovo bi mogao biti značajan korak prema još bogatijim resursima na globalnom nivou. Ovo nije prvi put da Fondacija Polonsky finansira digitalizaciju retkih i drevnih tekstova. Ova fondacija pomogla je Oksfordskoj biblioteci da digitalizuje i uploaduje na internet 280 hiljada slika delova hebrejskih rukopisa – projekat poznat pod nazivom Kairo Genizzah kolekcija, koje su sada dostupne i besplatne za pretraživanje i pregledavanje.

Via Zimo & ArsTechnica