Odžaci: Arheolozi iz Zagreba posetili Muzejsku jedinicu

Iako se još uvek nije zvanično uselila u nove prostorije, Muzejska jedinica u Odžacima primila je u sredu prve goste.

U organizaciji dr. Marcela Burića, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, preko 40 profesora i studenata odseka za arheologiju ovog univerziteta posetilo je Muzejsku jedinicu u Odžacima.

Studenti iz Zagreba u poseti Muzejskoj jedinici u Odžacima

Arheolozi iz Zagreba imali su priliku da vide zbirku neolitskog materijala sa nalazišta Donja Branjevina, koji se čuva u ovoj muzejskoj jedinici, kao i da posete sam arheološko lokalitet, koji je otkriven 1965. godine u blizini Deronja i ima neprocenjiv značaj po svom bogatstvu, količini i raznolikosti materijala.

Više o samoj poseti možete pročitati na sajtu Radio Odžaka.