Nova DNK istraživanja potvrđuju autohtono poreklo minojske civilizacije

Freska iz Knososa

Kada je početkom 20. veka poznati britanski arheolog Artur Evans, istražujući drevni grad Knosos na Kritu, definisao minojsku kulturu, pretpostavio je da je ova civilizacija bila egipatska po svom poreklu, posmatrajući sličnosti u umetničkom stilu između ove dve kulture.

Zahvaljujući analizama mitohondrijalne DNK skeletnih ostataka drevnih Minojaca, čiji su rezultati objavljeni juče (14. maj) u naučnom časopisu Nature Communications, teorija o severnoafričkom poreklu Minojaca može se u potpunosti odbaciti.

Analize su pokazale da nosioci minojske kulture genetski najbliži neolitskim i savremenim evropskim populacijama kao i savremenim stanovnicima Krita.

Ovi rezultati ukazuju da su minojsku civilizaciju najverovatnije stvorili potomci neolitskih stanovnika ovog ostrva, odnosno potvrđuju hipotezu o autohtonom razvoju.

Naučni članak A European population in Minoan Bronze Age Crete, slobodnog je pristupa i možete ga pročitati OVDE ili preuzeti kao PDF.