Najstariji manastir u Evropi nalazi se u Bugarskoj?

Na osnovu sadašnjeg stanja istraženosti najstariji poznati manastir u Evropi je Candida Casa u Škotskoj, osnovan 371. godine, a prati ga manstir Sv.Martina u Francuskoj iz 373. godine n.H. Međutim, bugarski arheolozi tvrde da su pronašli dokaze da je manastir Sv.Atanasija kraj sela Zlatna livada na jugu Bugarske u regionu Stare Zagore osnovao verovatno sam Sv.Atanasije. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno, ovaj manastir, koji je i dalje u funkciji, mogao bi se datovati u 344. godinu n.H, što ga čini najstarijim manastirom u Evropi. Prema pisanju bugarskih novina, dokaze za ovu tvrdnju arheolozi su pronašli istražujući eremitsku pećinu u blizini samog manastira. Istorijski izvori o pomesnim crkvenim saborima potvrđuju da je Sv.Atanasije prisustvovao Saboru u Serdici 343.godine n.H. te ne deluje kao neverovatna tvrdnja da je ovaj monah i veliki hrišćanski svetitelj putujući ka Carigradu zastao u regionu Stare Zagore koja se nalazi baš na drevnom putu koji je nekad povezivao Serdiku i Konstantinopolj.