Najstarije fotografije Jerusalima

Malo je gradova na svetu sa tako bogatom istorijom kao što je Jerusalim. Sveti grad tri religije, vekovima je predmet divljenje i poštovanje kao i sporova te razaranja. Nebrojeni hodočasnici dolazili su ovde, izlažući se velikom trošku ali i opasnosti.

Jedan od ljudi koji je bio impresioniran Jerusalimom bio je i francuski fotograf Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804 – 1892), koji je 1844. godine prvi fotografisao ovaj stari grad. Te 1844. godine, Jerusalim je bio varoš na periferiji Osmanlijskog carstva, sa 15 hiljada stanovnika.

Ove fotografije otkrivene su gotovo 80 godina kasnije u skladištu na njegovom imanju.

Jerusalem, ca. 1844 (1) Jerusalem, ca. 1844 (2) Jerusalem, ca. 1844 (3) Jerusalem, ca. 1844 (4) Jerusalem, ca. 1844 (5) Jerusalem, ca. 1844 (6) Jerusalem, ca. 1844 (7)