Međunarodna konferencija „Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2“

Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Odsekom za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, organizovaće međunarodnu konferenciju „Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2“ u periodu od 18-22. septembra 2014. godine.

Konferencija će se održati u prostorijama Istraživačke stanice Petnica kod Valjeva. a zainteresovani učesnici se pozivaju da apstrakte svojih radova pošalju do 15. aprila na adresu: markojankovicc@gmail.com.

Više informacija možete pročitati u prilogu.

Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2.pdf