Lokalitet Dubac kod Čačka: Istražen tumul star 4 hiljade godina

Na lokaciji Dubac u Jančićima na Kablaru, prilikom arheoloških iskopavanja krajem maja i početkom juna, pronađene su humke stare oko 4 hiljade godina.

2

Iskopavanja su organizovali nadležni iz Narodnog muzeja u Čačku, a rukovodilac istraživanja je Katarina Dmitrović, kustos arheolog.

Istraživana je jedna humka ili tumul na lokalitetu Dubac u Jančićma, u neposrednoj  blizini humki koje su istrazivane pre 30 godina. Tada je istraženo više grobova iz srednjeg bronzanog doba.

1

Tumul koji je istražen ove godine daje nove podatke o sahranjivanju pod humkama tokom bronzanog doba u ovom kraju. Ovu humku odlikuje izuzetna arhitektura od veoma krupnog kamenja u obliku stena i gromada, megalitske arhitekture.

U njenom centru istražen je grob spaljenog pokojnika bez priloga. Sekundarnu celinu predstavljaja jedna urna iz srednjeg bronzanog doba, od koje je otkriveno vise delova, tako da će se njena eventualna rekonstrukcija obaviti u čačanskom muzeju. Prema analogijama, osnivanje ove humke datira u rano bronzano doba, što u apsolutnim datumima odgovara vremenu oko 2000. godine pre n.ere.

34

Naknadne analize osteološkog materijala iz centralnog groba pružiće dodatne podatke o sahranjenoj individu, kao i sigurnije datiranje nalaza.  Sigurno je, prema obliku i načinu zidanja ove humke da se radi o nekoj istaknutoj ličnosti, možda plemenskom vodji ili nekom istaknutom članu zajednice.

Plan muzeja je nastavak istraživanja praistorijskih nekropola pod humkama u čačanskom kraju, ciji je broj višestruko smanjen u odnosu na rezultate ranijih rekognosciranja.

4a4b

Istraživanja ovih objekata predstavljaju jedini vid zaštite i očuvanje podataka vezanih za običaje sahranjivanja tokom metalnih doba u našem kraju, navela je u saopštenju Katarina Dmitrović, kustos arheolog.

(via ObjektivNo1.)