Konkurs za praksu u Muzeju grada Beograda

Muzej grada BeogradaKonkurs za praksu u Muzeju grada Beograda za studente arheologije i istorije umetnosti

BUDITE VOLONTER U MUZEJU GRADA BEOGRADA!

Muzej grada Beograda formira volontersku službu. Pridružite nam se, pomozite nam u realizaciji naših programskih aktivnosti i naučite nešto novo… Muzej je osnovan 1903. godine, kao opštinski muzej, sa osnovnom idejom da prikuplja materijal vezan za prošlost glavnog grada. Od tada do sada, Muzej je rastao i razvijao se. Danas se u njemu čuva oko 130 000 predmeta, podeljenih u tri odseka – Arheološki, Istorijski, Odsek za istoriju kulture i umetnosti. Više o nama možete pronaći na našem veb-sajtu www.mgb.org.rs. Pored druženja i usavršavanja u različitim oblastima, našim volonterima obezbedili smo i popuste od 25% na sva muzejska izdanja, kao i redovno informisanje o svim dešavanjima u Muzeju grada Beograda.

VOLONTERI U GRUPI ZA IZDAVAŠTVO

Uslovi:
– student III ili IV godine, apsolvent ili diplomac arheologije ili istorije umetnosti
– osnovno znanje rada na računaru
– napredno znanje engleskog jezika

Nedeljni angažman: 10 sati
Ukupno trajanje angažmana: 3 meseca
Broj volontera: 2

Opis poslova:
Rad na muzejskom sajtu – unošenje podataka o muzejskim predmetima i muzejskim publikacijama, prevođenje tekstova i korektura tekstova.

Drugi poslovi vezani za muzejsku izdavačku delatnost, pre svega za periodično izdanje Godišnjak grada Beograda.

Zainteresovni studenti mogu poslati CV na adresu: filozofski.fakultet.czrk@gmail.com sa naznakom Praksa u Muzeju grada Beograda – izdavaštvo.

VOLONTERI ZA EDUKATIVNE PROGRAME

Uslovi:
– student III ili IV godine, apsolvent ili diplomac bilo kog Odeljenja Filozofskog fakulteta
– prednosti: studenti pedagogije, arheologije, istorije, istorije umetnosti, studenti koji su već radili edukativne programe sa decom

Nedeljni angažman: 10 sati
Ukupno trajanje angažmana: 3 meseca
Broj volontera: 2

Opis poslova
Ispomoć tokom edukativnih radionica – priprema radionica (nabavka potrošnog materijala, štampa didaktičkog materijala), priprema prostora za radionice,dežurstvo ili asistencija tokom radionica, raspremanje prostora po završetku radionica…

Povremena dežurstva u muzejma u sastavu Muzeja grada Beograda – Zbirka ikona Sekulić, Muzej Jovana Cvijića, Muzej Paje Jovanovića, Muzej banjičkog logora, Konak kneginje Ljubice.

Zainteresovni studenti mogu poslati CV na adresu: filozofski.fakultet.czrk@gmail.com sa naznakom Praksa u Muzeju grada Beograda – edukativne radionice.

Rok za konkurisanje ističe u sredu, 5. juna, u ponoć.