Kako izračunati unutrašnji obim keramičke posude?

Ok, hajde da se igramo malo zanimljive matematike. Nadam se da niste alergični na istu. Za ovu zanimaciju biće vam potreban fragment oboda keramičkog suda (arheološka kultura nije bitna), papir i olovka. Dozvoljena je upotreba digitrona.
Fragment oboda položite na list papira tako da gornja površina ivice lepo naleže na papir a zatim olovkom ispratite unutrašnju ivicu fragmenta od jednog kraja do drugog. Sada kada smo dobili krivu na papiru, lenjirom povučemo pravu liniju kojom spojimo krajeve krive. Izmerimo dužinu te linije i zapišemo npr. L= 7,8 cm. Zatim, izračunamo središnju tačku te linije i od nje pod pravim uglom povučemo drugu liniju do krive koja predstavlja unutrašnji obod posude. Ovu liniju označimo sa npr. M i neka za potrebe ovog primera bude M= 1 cm.

A sad ide zanimljivi deo. Za izračunavanje unutrašnjeg obima koristimo sledeću formulu:

c = 2π ((L^2/8M) + (M/2))

a nju možemo matematički skratiti na

c = (πL^2/4M) + (πM)

Ovde c predstavlja traženi obim a π iznosi 3,14. U našem primeru gde je L = 7,8 a M = 1, dobijamo sledeći rezultet:

c = ((3.14 × 7.8^2) / (4 × 1)) + (3.14 × 1)

c = (3.14 x 60.84) / 4 + 3.14

c = 47.7 + 3.14

c = 50.89 cm

 

Dobijeni rezultat možemo zaokružiti na jednu decimalu c =50.9 cm ili napisati da je c približno jednako 51 cm.

Voila!
Naravno, vi sigurno znate i za druge brže načine da dođete do istog rezultata ali ovo je ipak kul.