Izložba “I Bog i preci” u Etnografskom muzeju u Beogradu

Izložba “I Bog, I Preci, pravoslavlje i narodna religija” biće otvorena u petak 28. juna u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Izložba "I Bog i preci"

Ova postavka je doprinos Etnografskog muzeja u Beogradu u obeležavanju 1700 godina od uvođenja slobodnog propovedanja hrišćanstva na nekadašnjem prostoru Rimskog carstva, potpisivanjem Milanskog edikta 313. godine u vreme cara Konstantina, navodi se u saopštenju Etnografskog muzeja.

S obzirom na to da je u fokusu istorija hrišćanstva ovom prilikom se javnosti predstavlja vizuelni identitet pravoslavne religije Srba kroz običaje koji osmišljavaju simboličku svest više kulturnih slojeva, različitog porekla i starosti.

U svetlu rekonstrukcije prošlih vremena i odnosa naroda prema Crkvi u 21. veku i Crkve prema narodu, posetioci će moći da vide sumarne sadržaje tradicionalnog modela ponašanja i mišljenja isprepletane sa narodnim razumevanjem pravoslavlja i u savremenosti.

Namera je da se na vizuelan način ukaže javnosti na različite oblike simboličke komunikacije uspostavljene u narodu sa jedne strane prema pravoslavlju, a sa druge prema precima.

Sadržaj izložbe je religijski kontekst narodne percepcije hrišćanstva i pravoslavlja. Podeljena u dva komplementarna dela:

1. – kanonski, pravoslavni deo izložbe pripada crkvi i sakralnom prostoru. Odnosi se na uvođenje duhovnosti i religijskih dogmi u živote ljudi pred Bogom, usmerava pravila ponašanja i određuje postizanje ravnoteže duhovnog sadržaja svakodnevice i praznika,

2. – preci su matafora narodom kontekstu religije, prihvatanju svetog prostora ukrštenog sa verovanjima u moć predaka i njihovim “snažnim“ delovanjem na ovozemaljski svet.

Na izložbi će biti prikazano 130 eksponata, a neki od njih se prvi put predstavljaju javnosti. Autor izložbe i kataloga je muzejski savetnik i načelnik Odeljenja za proučavanje narodne kulture dr Vesna Marjanović.

Izložba je realizovana finasijskim sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike srbije, a trajaće do kraja ove godine.

Više informacija o izložbi pročitajte na sajtu Etnografskog muzeja.