Izložba “Crna Bara – Prkos” u Muzeju Vojvodine

crna bara prkos

(via Narodni muzej Zrenjanin)

 

U petak, 11. aprila 2014. godine u Muzeju Vojvodine biće otvorena izložba “Crna Bara – Prkos” autorke Snežane Marinković iz Narodnog muzeja Zrenjanin.

Arheološka izložba “Crna Bara – Prkos” obuhvata 117 eksponata iz doba neolita- vinčanska i potiska kultura,  eneolita- tisapolgar kultura, kao i srednjeg veka – grobovi iz 10. i 11. veka.

U istoriji srpske arheologije dosta je primera istraženih arheoloških nalazišta čiji rezultati nikada nisu ugledali svetlost dana, jer su nakon iskopavanja ostajali neobjavljeni u depoima muzeja. Takav je slučaj i sa lokalitetom Crna Bara – Prkos. Do danas o ovom nalazištu nisu izneti podaci međutim većina predmeta sačuvana je u Narodnom muzeju Zrenjanin i prvi put se predstavljaju publici.

Iskopavanja na ovom arheološkom nalazištu su bila 1943. i 1944. godine. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu koje se nalazi u severnom delu Banata, na putu Crna Bara – Novi Kneževac. U najnižim slojevima su otkrivene zemunice koje se na osnovu otkrivenih artifakata vezuju za potisko-vinčansku kulturu, dok se u mlađim horizontima otkriveni stambeni objekti, kuće različitog stepena očuvanosti sa pokretnim arheološkim materijalom – keramikom i kamenim oruđem koji pripadaju eneolitu, odnosno tisapolgar kulturi.

Otvaranje izložba je zakazano u 19 časova.