Istorija srpske arheologije (VIDEO)

Dokumentarni serijal “Istorija srpske arheologije” u produkciji Obrazovno-naučne redakcije RTS, kroz tri epizode prati razvoj srpske arheologije od prvih početaka do formiranja arheologije kao značajne naučne discipline. Serijal je prvi put emitovan 2000. godine a sada se nalazi slobodno dostupan za gledanje na internetu.

Cilj serije je da širu javnost upozna sa jednom naukom koja se po svojim rezultatima istraživanja i otkrićima danas nalazi u samom vrhu svetske arheologije. Istorija srpske arheologije je i istorija prošlosti kultura i civilizacija koje su egzistirale na našem tlu. A ta prošlost je toliko velika i blistava da nama koji danas živimo na ovom prostoru daje ne samo kulturni indentitet, nego i spoznaju da živimo na tlu na kome su ostvarena dela koja su ugrađena u temelje današnje evropske civilizacije.

Urednik i scenarista je Ilija Cerović a reditelj Mirjana Keser.

istorija srpske arheologije

Petnaest godina nakon odgovarajuće odluke engleskog parlamenta, kojom je osnovan Britanski muzej u Londonu 1753. godine i 25 godina pre otvaranja Muzeja u Luvru, 1768. godine u Mlecima, Dositejev preteča Zaharije Orfelin pozvao je u svom predgovoru “Slaveno – serbskom magazinu” sve koji to mogu da pomognu u istraživanju starina srpskog naroda: “Posebnu bi i večnu pohvalu zaslužili oni, koji bi trud i pažnju svoju priložili, ispitivati i zapisivati drevnosti srpskog naroda, o čemu je do sada na drugim jezicima delano, a na našem se jedva gde u koga šta može naći“.

Istorija srpske arheologije: Rađanje arheologije

Istorija srpske arheologije: Utemeljenje škole 1. deo

Istorija srpske arheologije: Utemeljenje škole 2. deo