Drugačiji prozor u prošlost: Lego Pompeja na radost svih generacija

SIDNEJ, AUTRALIJA – Profesionalni LEGO graditelj Rajan Meknot je za potrebe Nikolson Muzeja sačinio model antičke Pompeje, nedavljeno predstavljen australijskoj publici. Ovaj projekat, za čiju je realizaciju utrošeno više od 500 sati i preko 190.000 LEGO elemenata, predstavlja najveću LEGO istorijsku građevinu ikada sagrađenu. Naime, model predstavlja Pompeju kroz tri faze ovog grada: Kako je izgledao 79. godine prilikom erupcije Vezuva, kako je izgledao kada je bio ponovo otkriven u XVIII veku i kako ostaci ovog grada izgledaju danas. U prethodne dve godine Meknot je izgradio i model rimskog Koloseuma od raznobojnih kocaka, kao i LEGO Akropolj, koji je izložen u Muzeju Akropolja u Atini.

lego pompeii

Izvor: http://www.smh.com.au/

Ovaj izuzetno kompleksan poduhvat danas predstavlja centralnu izložbu arheološkog muzeja u kojem su nekada ovakvi projekti bili nezamislivi. Naime, Nikolson Muzej poseduje izvanrednu kolekciju artefakata sa područja celog Mediterana, uključujući i Egipat i Bliski Istok, i mesto je gde posetioci mogu očekivati da vide grčke vaze, egipatske skulpture i keramiku Jerihona – ali svakako ne i Pompeju od Lego kockica.
Tokom 2012. godine, muzej je unajmio Meknota da napravi Lego rekonstrukcije tri arheološka lokaliteta. Veoma je važno naglasiti da ovi modeli predstavljaju svojevrstan arheološki i muzeološki eksperiment. Ipak, najveći značaj ovih modela je u tome što privlače novu publiku u muzejski prostor time ukazujući na izuzetan značaj zabave u muzejskom kontekstu.

lego pompeii 3

LEGO istorijske građevine

Prva među replikama istorijskih građevina koju je Nikolson Muzej naručio je umanjeni model rimskog Koloseuma. Osim izuzetne preciznosti, najzanimljivije u vezi sa ovim modelom je to što se kroz njega jasno mogao videti kontrast između novog i starog. Naime, jedna polovina modela predstavljala je amfiteatar iz antičkog doba, dok je druga polovina predstavljala njegovo današnje stanje uz prisustvo savremenih Lego turista. Predstavljanje ovog modela bilo je takav uspeh da je ubrzo gostovao u nekoliko regionalnih galerija i muzeja, omogućivši brojnoj publici da se uveri u njegovu veličanstvenost. Koloseum je trenutno izložen u Regionalnoj Umetničkoj Galeriji u Alburiju, zajedno sa rimskim artefaktima koji pripadaju kolekciji Nikolson Muzeja.

lego colosseum

Izvor: http://lego.gizmodo.com/

Drugi model predstavljen 2013. godine bio je Lego Akropolj – takođe veoma popularan: Na njemu su prikazane građevine iz vremena antičke Atine i istorijske ličnosti antičke Grčke. Danas se ovaj model nalazi upravo u Atini u okviru Muzeja Akropolja.

lego acropolis

Izvor: http://sydney.edu.au/

I konačno Meknotov najnoviji i najambiciozniji projekat – Lego Pompeja zajedno sa njegovim prethodnicima u potpunosti oslikava trenutne edukativne aspiracije muzeja. Kao dokaz da se uz učenje možemo i zabavljati, ove rekonstrukcije postale su centralne atrakcije u muzejima u kojima su predstavljene. Osim toga, ovakav pristup prošlosti veoma je značajan i za način na koji školski sistemi funkcionišu: u Australiji ovaj program igra aktivnu ulogu u studijskim programima koji se bave istorijom, jer studente uvodi u osnove svakodnevnog života, arhitekture i istorije iskopavanja lokaliteta kroz svojevrstan vizuelni medij, mnogo drugačiji od onih koji se mogu doživeti unutar učionice. Na ovaj način predavači mogu sa svojim učenicima da izučavaju odlike antičkih gradova, kao i istoriju iskopavanja ovih lokaliteta ističući ličnosti kao što su Fjoreli, Spinacola i Majuri, koji su takođe prikazani u Lego izdanju zajedno sa savremenim istraživačima.
Nasleđe Pompeje je u savremenoj kulturi prikazano i kroz druge medije: Bulver-Litonovim popularnim romanom »Poslednji dani Pompeje« (1834), pa i holivudskim ostvarenjima kao što je »Pompeja« (2014). Svi ovi mediji uključeni su u školsko štivo i predstavljeni su i u Lego verziji radi većeg užitka publike i radi podsticanja diskusije o ovim temama.

Međutim, muzej Nikolson nije jedini koji koristi netradicionalne materijale i načine za postavljanje izložbe. Sidnejski muzej je takođe predstavio jednu izložbu u Lego maniru.
Ovakav pristup muzejskim postavkama je veoma značajan, posebno kada je reč o komunikaciji sa savremenom publikom. U doba kad asu publici dostupni različiti zabavni mediji, ovakav način predstavljanja prošlosti je veoma konkurentan jer privlači i publiku koja ne pohodi muzeje redovno, time omogućavajući dvostruku edukativnu i zabavnu ulogu muzejske postavke.

Ovaj, kao i mnogi drugi način izlaganja prošlosti savremenoj publici deo su mnogobrojnih debata u oblasti muzeologije. Sve one postavljaju jedno važno pitanje: Kako privući publiku i na koji način i u kojoj meri se »netradicionalni« materijali i ideje mogu koristiti u muzejskim postavkama, kao i to da li je opravdana »neupotreba« originalnog materijala radi formiranja jedne izložbe. Takođe se postavlja i pitanje da li posetioci treba da budu samo posmatrači ili treba da u izložbi aktivno učestvuju.

lego pompeii 4

Izvor: http://theconversation.com/

Ukoliko uzmemo u obzir sve faktore današnjice i reakciju publike možemo zaključiti da upravo Lego Pompeja, Akropolj i Koloseum (i njima slične postavke) daju najbolje odgovore na sva navedena pitanja: Pokazuju da ne mora samo arheološki/istorijski materijal biti nosilac izložbe sa »arheološkim/istorijskim« sadržajem. Na osnovu ovih izložbi možemo mnogo toga naučiti o marketingu i rukovođenju muzejskim postavkama, kao i to koliki je zapravo značaj marketinga u kulturi savremenog doba kako bi ona kao takva opstala. Ove izložbe nam takođe pokazuju da je prošlosti važno pristupiti sa svih strana, svih onih sa kojih smo u mogućnsti da je sagledamo i da prozori u prošlost nisu samo oni koji su u toj prošlosti bili otvoreni već da ih nekada možemo stvoriti i sami.

(Arheološki portal Arhantis / Tekst: Sonja Damnjanović)