Digitalno iskopavanje: skeniranje u službi arheologije

Arheolozi sa Univerziteta u Southampton-u više ne moraju da prljaju ruke zahvaljujući novoj digitalnoj tehnologiji koja se koristi na ovom univerzitetu.

Njihov “µ-VIS Centar za kompjuterizovanu tomografiju” poseduje najveći  visoko energetski skener ove vrste u Evropi: micro-CT uređaj koji je proizveo Nikon.

Kompjuterizovana tomografija u arheologiji

Zahvaljujući rezoluciji većoj od 0.1mm – što je debljina ljudske dlake – arheolozi mogu detaljno proučiti bilo koji nalaz dok se još uvek nalazi u zemlji. Koristeći softver za vizualizaciju skenirani nalazi se potom mogu proučavati u 3D formi.

Prednost ovakvog načina rada jeste u tome što se nalazi mogu proučavati in situ u neporemećenom kontekstu a kasniji proces iskopavanja, ukoliko za tim ima potrebe, može se odvijati bez bojazni od mogućih oštećenja nalaza ili konteksta.

Pogledajte primenu ove metode objašnjenu od strane stručnjaka sa Univerziteta u Southampton-u i Odeljenja za konzervaciju Britanskog muzeja.

 

(via BBC news)