Digitalizovani Svici sa Mrtvog mora

U proleće 1947. godine na području Kumrana mladi pastir je tražeći ovce došao do ulaza u nepoznate pećine. Kad su mu se oči privikle na mrak ustanovio je da se pred njime nalaze brižno složene keramičke posude. Iako tamo nije naišao na zlato, otkrio je da se u posudama nalaze stari spisi prepuni prašine.

Prvih sedam svitaka koje su pronašli pastiri je ubrzo završilo na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, a ushićeni naučnici sa svih strana sveta sjatili su se u Kumran i počeli istraživati ostale okolne pećine. Potraga je urodila plodom i omogućila očuvanje desetine hiljada novih fragmenata među kojima su bili delovi Biblije stariji od svih do tada poznatih na originalnom heberejskom.

Ulaz u jednu od kumranskih pećina

Ulaz u jednu od kumranskih pećina

„Svici sa Mrtvog mora“ ili „Kumranski spisi“ sastoje se od oko 900 dokumenata, uključujući i tekstova iz Hebrejske Biblije, koji su otkriveni između 1947. i 1956. u 11 pećina u okolini Kumrana u blizini drevnog naselja Khirbet Kumran, na severozapadnoj obali Mrtvog mora.

Tekstovi su od velikog istorijskog i religijskog značenja pošto sadrže jedine poznate preživele kopije biblijskih dokumenata nastalih pre 100. p. n. e. te sadrže dokaze o značajnoj raznolikosti vere i prakse unutar kasnog Drugog Hrama judaizma.

Fragment spisa

Fragment spisa

Zahvaljujući Izraelskoj upravi starina i Googleu, sredinom decembra 2012. godine puštena je u rad digitalna biblioteka Svitaka sa Mrtvog mora. Digitalizovano je više od 900 rukopisa, odnosno hiljade fragmenata kumranskih spisa koji su sada u slikama visoke rezolucije dostupni svakom od nas na sajtu www.deadseascrolls.org. Spisi se mogu pretraživati prema mestu nalaza, jeziku ( hebrejski, aramejski, grčki…) ili prema sadržaju ( biblijski tekstovi, apokrifni spisi, poetski i liturgijski tekstovi itd.).