Ciklus predavanja “Persijska civilizacija” u Muzeju Vojvodine

Persijska civilizacija

U okviru ciklusa predavanja Istorija za početnike, 10. aprila 2013. godine, u 19 sati, u Muzeju Vojvodine održaće se prvo predavanje na temu “Persijska civilizacija”.

Biće održana ukupno tri predavanja o ovoj civilizaciji koja u kontinuitetu traje skoro tri milenijuma.

Predavač je Darjuš Samii, kustos – istoričar.

  •     10. april – Predavanje “Istorija persijske civilizacije”, daje uvid u poreklo naroda, jezika i formiranje persijske države, kao i presek istorijskih događaja i vladara koji su ključno uticali na prostor današnjeg Irana.
  •     17. april – Predavanje “Religija persijske civilizacije”, posvećeno je religijama koje su nastale na području Persije (zoroastrizam, mitraizam, behai…) kao i islamu i njegovom spoju sa persijskom tradicijom.
  •     24. april – Predavanje “Umetnost persijske civilizacije”, bavi se umetnošću: od graditelja drevnog Persepolisa, preko vrhunskih pesnika srednjeg veka Hafeza i Hajama, do svetski priznatih Ciklus predavanja “Persijska civilizacija” u Muzeju Vojvodinekinematografa.