Na osnovu sadašnjeg stanja istraženosti najstariji poznati manastir u Evropi je Candida Casa u Škotskoj, osnovan 371. godine, a prati ga manstir Sv.Martina u Francuskoj iz 373. godine Read More