Čatal Hojuk je bio mesto rodne ravnopravnosti

Catal HoyukAnaliziranjem fresaka, skulptura i grobova, arheolozi na lokalitetu Čatal Hojuk pokušavaju da otkriju nešto više o društvenoj strukturi i svakodnevnom životu na ovom drevnom mestu.

Čatal Hojuk, neolitsko naselje, 2012. godine uvršteno u UNESKO listu svetske baštine, privlači na stotine naučnika iz 22 države kako bi radili na arheološkim iskopinama, koje će biti okončane 2018. godine. Poslednja otkrića na lokalitetu ukazuju da je Čatal Hojuk bio mesto relativne rodne ravnopravnosti, kaže profesor Jan Hoder sa Stanford Univerziteta koji vodi iskopavanja.

“Zahvaljujući savremenim naučnim tehnikama, videli smo da su žene i muškarci jeli veoma sličnu hranu, živeli sličnim životom i radili slične poslove. Isti društveni status je davan i muškarcima i ženama. Saznali smo da su muškarci i žene imali jednak društveni pristup.”, rekao je Hoder.

“Ljudi su živeli po principu jednakosti u Čatal Hojuku, naročito ako se uzme u obzir hijerarhija koja se javila u drugim naseljima na Bliskom istoku. To čini Čatal Hojuk različitim. Nije bilo vođe, palata ili administrativnih zgrada; muškarci i žene su bili jednaki.”, dodao je Hoder.

Lokalitet Čatal Hojuk prvi je otkrio 1958. godine Džejms Melart, a prva iskopavanja su izvršena tokom četiri sezone između 1961. i 1965. godine. U 1993. došlo je do novih istraživanja i otkrića na lokalitetu. Nakon površinskog istraživanja, iskopavanja na severu i jugu lokaliteta su konstantna od 1995. godine i redovna su sve do današnjih dana. Trenutno, tim od oko 160 ljudi radi u Čatal Hojuku, a svaki četvrti čovek je Turčin.

(via National Geographic Srbija / Foto: Wikipedia)