Časopis Bioarchaeology of the Near East

Bioarchaeology of the Near East je časopis koje se objavljuje jednom godišnje sa ciljem da promoviše bioarheološka istraživanja populacije Bliskog istoka. Časopis je javno dostupan i slobodan za peuzimanje.

bioarchVOL1bioarchVOL2bioarchVOL3bioarchVOL4bioarchVOL5bioarchVOL6