Bajina Bašta: Potpisan ugovor o konzervaciji kasnoantičke bazilike

manastir-RacaOpština Bajina Bašta i Narodni muzej iz Užica potpisali su prošle sedmice ugovor o konzervaciji kasnoantičke bazilike iz IV veka i izradi elaborata za manastir Raču i arheološka nalazišta u okruženju. Ugovor je u ime opštine potpisao predsednik Zlatan Jovanović a ispred Narodnog Muzeja direktor Nikola Gogić.

 
Cilj ovog projekta je očuvanje jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u regionu – episkopske bazilike u selu Rača,na lokalitetu „Orašac“,u neprosednoj blizini manastira Rača. Konzervacijom će se bazilika sačuvati od propadanja i predstaviti turistima kao nova atraktivna destinacija.

U okviru ove saradnje predviđeno je i da se naučno obrade brojna srednjovekovna nalazišta u blizini manastira kao sto su „Palanka“,“Pode“,lekoviti izvori,han itd.Takođe će se izvršiti i naučni opis manastira Rače sa akcentom na manastirskom ikonostasu.

Za potrebe prezentacije u turističke svrhe na ovim destinacijama stručnjaci narodnog muzeja će obaviti radove na terenu,potrebna merenja,snimanje nalazišta kao i izradu karte lokaliteta.Takođe će biti urađeni i stručni tekstovi koji ce biti prilagođeni potrebama turističkih brošura sa ciljem promovisanja ovih destinacija kao zaokružene ponude Bajine Bašte na ovoj lokaciji.

Rukovodilac projekta je arheolog mr Ljiljana Mandić koja se već duže angažuje na zaštiti i promociji ovih nalazišta. Predviđeno je da svi ugovoreni radovi budu završeni do kraja leta.

(via VTV)