Arheolozi otkrivaju sve lepote Dioklecijanovog grada u Bugarskoj

Dioklecianopolj - istočna kapija

Dioklecijanopolj (Diocletianopolis), svojevremeno treći najveći grad u rimskoj provinciji Trakiji – nakon Philippopola (današnji Plovdiv) i Beroe (Stara Zagora) – status grada je dobio 293. godine od cara Diklecijana. Danas se njegovi veličanstveni ostaci nalaze na području grada Hisarie, podno Sredne Gore u južnoj Bugarskoj, gde arheolozi nastoje iskopavanjima otkriti atraktivnost u kojoj su uživali imućni rimski građani kasne antike.

Zbog povoljne klime i termalnih izvora, položaj grada kontinuirano je naseljen od V milenijuma pre nove ere. Kroz V u IV stoleće pre n.e. ovde su živeli Tračani, da bi 46. godine celu pokrajinu Trakiju osvojili Rimljani i oko izvora počeli graditi veliko naselje. O važnosti naselja svedoči i podatak o poseti cara Septimija Severa. Nakon 293. godine, obnovljena je fortifikacija, a grad je dobio nov urbanistički izgled.

Dioklecianopolj - palata

Današnji ostaci jasno govore o dugovečnosti i važnosti ovog grada: reprezentativna dvospratna carska palata, u blizini koje se nalazi kupalište površine 2000 m², široke kamene ulice, amfiteatar iz prve polovine IV stoleća, zidine mestimično sačuvane i do 11 metara visine utvrđene sa 42 kule, zatim poseban tip termi u kojima je korišćena mineralna voda za kupanje i lečenje, a koje su sačuvane gotovo do krova, nimfej, vile i privatne kuće.

DioklecianopoljDioklecianopolj - bazilika

Početkom IV stoleća, kada je Rimsko carstvo prihvatilo i ozakonilo hrišćanstvo, Dioklecijanopolj je postao biskupskim središtem. O tome svedoči 10 pronađenih ranohrišćanskih bazilika – lociranih unutar i izvan zidina grada, uključujući i ostatke jedinstvene dvobrodne bazilike. Među novija otkrića spada i pet nekropola lociranih u arealu grada. Oko 300 metara izvan gradskih zidina pronađena je grobnica rimske porodice – u celosti sačuvana – s mramornim podnim mozaicima, freskama i grobnom komorom na spratu.

Dioklecianopolj - grobnica

(Izvor: archbg.net / Priredila: Katarina Podunajec)