Arheološki vodič Kosova

U izdanju Ministarstva kulture, omladine i sporta Republike Kosovo* i Arheološkog instituta Kosova* pojavila se knjiga Arheološki vodič Kosova. Evo šta o njoj kaže ministar kulture naših južnih suseda, Memli Krasniqi:

Dragi Prijatelji,

Vodič koji je sada u vašim rukama označava jedan važan korak prema dokumentaciji i prezentaciji našeg arheološkog nasleđa. Ovaj vodič je jedan kratak rezime ali veoma važan i značajan koji se trudi da pruži vama na ovid nekoliko desetina arheoloških lokaliteta od preko 400 ukupno evidentiranih na teritoriji Kosova do sada i registovanih u Listi Kulturnog Nasleđa za Privremenu Zaštitu od strane Republike Kosova. Kao takav vodič če služiti kao jedan informator za odabrane lokalitete koji su možda i najznačajni dokumentovani na Kosovu. Ovaj vodič je namenjen svim generacijama koji su znatiželjni da upoznaju bogatstvo kulturnog nasleđe naše zemlje.Vodič je pripljemen u hronološkom redu, počevši od praistorije pa do srednjeg veka.

Arheološko nasleđe Kosova registrovano do današnjih dana, predstavlja jedno blago od izuzetnog značaja za našu zemlju. Arheološki potencial potvrdjen tokom druge polovine prošloga veka je identifikovan i dokumentovan arheološkim radovima. Arheološka istraživanja su preduzeta tokom zadnje dekade kao preko sondažnih iskopavanja, sistematskih istraživanja, rekognosciranja terena, kao i pomoću interdisciplinarnih geofizičkih, arheobotaničkih i arheometalurških studija.

Ove interdisciplinarne studije su u funkciji upoznjavanja, analize i prezentacije bogate arheološke vrednosti Kosova. Ovi arheološki dokazi odslikavaju tragove ostataka, ruševina i objekte proteklih civilizacija, kao autohtonog stanovništa, tako i civilizacije istoka i zapada, dokumentovane u prostoru i određenom vremenu.

Zahvaljujuči studijskim radovima tokom prethodnih nekoliko dekada lokalnih arheologa, posebno u zadnjih deset godina saradnjom sa arheolozima iz Albanije, Francuske, i posebno dolaskom specijalista iz polja interdiscipliranih arheoloških nauka, kolega iz Njemačke, Kosovo danas može da prezentira veoma bogato arheolosko nasleđe, unutar i van zemlje.

Ministarstvo Kuluture, Omladine i Sporta nastaviče da podrži arheološko istraživanje sa karakterom regognosciranja, iskopavanja, arheoloških studija a posebno publikacije preko kojih če se prezentirati i promovirati arheološko kulturno nasleđe Kosova.”

SADRŽAJ:

Arheološki vodič Kosova - sadržaj

 PREUZMITE PDF