Arheološka istraživanja na lokalitetu Borđoš daju zanimljive rezultate

borđoš

Nakon početnih istraživanja koja su obavljena u aprilu ove godine na arheološkom nalazištu iz neolita, koje se nalazi na teritoriji opštine Novi Bečej, arheolozi Muzeja Vojvodine iz Novog Sada, zajedno sa svojim kolegama sa nemačkog Univerziteta za praistoriju iz Kila, započeli su i ozbiljnija iskopavanja na Borđošu. Iskopavanja su počela 18. septembra i trajaće do 10. oktobra, a prema rečima Tijane Stanković Pešterac, šefa arheološkog odeljenja Muzeja Vojvodine, vrlo su obećavajuća.

– U pitanju je mlađe kameno doba, njegova finalna faza od pre 7.000 godina. Naši planovi za budućnost su veliki. Nakon ovih iskopavanja imaćemo zanimljive rezultate istraživanja dve kasno neolitske kuće. Nadamo se da ćemo na osnovu tih rezultata moći da ostvarimo aplikacije za fondove Evropske unije, gde bismo imali inostrane partnere, a celo to istraživanje bilo bi od interesa za lokalnu zajednicu, u vidu turističkih atrakcija u budućnosti. Ovo je početak jedne lepe priče.

Istraživanja na Borđošu za sada se rade u saradnji sa nemačkim arheolozima, koji su, usled velike plodnosti ovog lokaliteta u arheološkom smislu, veoma zainteresovani za ista.

U posetu dolaze i kolege iz Rumunije i Mađarske, kaže Stanković Pešterac.

– Ovo je jedno internacionalno istraživanje, koje je zasnovano, pre svega, na multidisciplinarnosti. To je ono što je u arheologiji 21. veka, nova stvar. Da bismo rekonstruisali život u nekom trenutku u prošlosti, neophodno je da u iskopavanju imamo uključen veliki broj stručnjaka drugih disciplina, počev od fizičara, geofizičara, arheozoologa, arheobotaničara.

Već na samom početku istraživanja pronađen je interesantan predmet. Reč je o predmetu koji je izrađen od nepečene gline i veoma je zanimljivo da je očuvan do danas. Ima perforaciju kroz sredinu, a radi se o glavi ribe, verovatno šarana. Pronađen je i veliki broj veoma očuvanih keramičkih posuda. Takođe, pronađena je i jedna figurina, kao i narukvica od spondilus školjke, koja dosta govori o trgovini u prošlosti. Naime, spondilus školjke potiču sa Mediterana.

– Na osnovu ove narukvice zaključujemo da je postojala slojevitost u društvu , jer spondilus školjku, kao i nakit od nje, nije mogao da ima svako – kaže Aleksandar Medović, kustos Muzeja Vojvodine, po struci arheobotaničar.

U aprilu su na ovom lokalitetu rađena geomagnetna istraživanja: “Na osnovu rezultata koje smo tada dobili, sada smo u prilici da pogodimo svaku kuću koja je postojala pre nekih 7.000 hiljada godina, i to u milimetar. Radimo hiruški precizno. 18. septembra smo na ovom lokalitetu počeli da iskopavamo na dve lokacije. Jedna je je u stvari gradina, tj. utvrđeno naselje koje ima površinu od 7 hektara. Radi se o kasnoneolitskoj kući, potiske kulture. Za sada radovi teku nesmetano. Inače, dole nešto niže van granica ovog lokaliteta, smo krenuli sa istraživanjem druge kuće.”

Glavni cilj jeste rekonstrukcija života ljudi na ovom delu Vojvodine, navodi Medović. Kako je izgledao život pre 7.000 godina, čime su se ljudi hranili, kakvo je vreme bilo u to doba, koji je bio tok reke Tise, sve su to pitanja koja ovi naučnici žele da odgonetnu:

– Na osnovu nekih preliminarnih rezultata znamo da se u jednom trenutku ovde desila velika nesreća. Obe kuće koje istražujemo su gorele. Tako da imamo pretpostavku da je ovo naselje možda nestalo u vatrenoj stihiji. Iz kog razloga, ne znamo – završava Medović.