38. godišnji skup Srpskog arheološkog društva

Srpsko arheološko društvo

XXXVIII godišnji skup i skupština Srpskog arheološkog društva održaće se ove godine u Pirotu od 4. do 6. juna.

U okviru skupa biće prikazana izložba „Българска археология – миналото и настояще” i blok predavanja o novim dostignućima bugarske arheologije. Poslednjeg dana skupa planirana je jednodnevna ekskurzija do Sofije.

Rad skupa će se odvijati u okviru tematskih sesija i postojećih sekcija Društva – Sekcija za paleolit i mezolit, Praistorijska sekcija, Antička sekcija, Srednjovekovna sekcija i Sekcija za bioarheologiju.

Pored redovnog programa, za ovogodišnji skup predložene su i sesije:

1. Upotreba i značenje termina u praistorijskoj arheologiji: Kada kažem _____, mislim na ____. (Radmila Balaban, Milica Lopičić i Natalija Ćosić) (preuzmite POZIV)

2. Eksploatacija sirovina, razmena i trgovina u praistoriji (Selena Vitezović i Dragana Antonović)

3. Markeri okupacionog stresa kao pokazatelji socijalnih, ekonomskih i polnih razlika u društvu (Ksenija Đukić i Nataša Miladinović-Radmilović)

4. Problemi identifikacije i interpretacine nalazišta na otvorenom prostoru u paleolitu i mezolitu jugoistočne Evrope (Dušan Mihailović)

5. Timor mortis et lemures – strah od pokojnika i magijsko-religijski rituali u zagrobnom kultu (Jelena Cvijetić)

Apstrakti radova (do 300 reči) se mogu poslati najkasnije do 31.03.2015.

Kotizacija za članove SAD iznosi 1.500 RSD, dok za ostale zainteresovane kolege iznosi 3.500 RSD. Uplatu je moguće izvršiti na skupu.

Više informacija o samom skupu i predloženim sesijama pročitajte na sajtu Srpskog arheološkog društva – arheologija.rs.