Značajno otkriće: Pronađeni ostaci crkve i manastirskog konaka nedaleko od Topole

U selu Manojlovci, opština Topola, ovih dana sprovode se probna arheološka iskopavanja tokom kojih su otkriveni ostaci manastirskog kompleksa, saznaje Arheološki portal.

manojlovci2

Narodni muzej u Aranđelovcu, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu, započeo je 22. jula arheološka iskopavanja na lokalitetu “Đurine ćelije” u selu Manojlovci. Arheološka ekipa, predvođena docentom dr Dejanom Radičevićem, otkrila je ostatke crkve i manastirskog konaka na mestu gde se nekada prema narodnom predanju nalazio manastir.

manojlovci

Stručna ekipa: dr Dejan Radičević (Filozofski fakultet Beograd); Vladan Milivojević i Olga Starčević (Narodni muzej Aranđelovac); Jovana Nenadović (apsolvent arheologije)

Kameni zidovi otkrivene crkve sačuvani su na nekim delovima i do visine od 2 metra a očuvana je i cela niša za proskomidiju.

manojlovci3

Crkva u toku istraživanja

Crkva je bila oslikana. Pronađeno je dosta fragmenata fresaka, a na nekim mestima živopis se očuvao na zidovima.

manojlovci4

Živopis na zidu, naos crkve

Crkva je imala pripratu, koja je naknadno dodata kasnije i koja nije bila živopisana.

Zgrada u blizini crkve, koja je protumačena kao manastirski konak, u osnovi je veličine 10,30 x 11, 30 metara a sastojala se od prizemnog i spratnog dela.

manojlovci6

Manastirski konak u toku istraživanja

Na osnovu dosadašnjih istraživanja nije moguće precizno datovati crkvu, odnosno manastirski kompleks, ali je svakako u pitanju 15. i 16. vek. Ovakvo datovanje je u saglasnosti i sa pisanim izvorima iz 16. veka (turski defteri), koji beleže dva manastira kod sela Jarmenovca, koji se graniči sa Manojlovcima.

Za sada je istražena samo severna polovina crkve sa pripratom a ovosezonska iskopavanja biće završena do kraja ove nedelje.