Tragom prvih rudara na Balkanu

Nastavljen međunarodni projekat istraživanja rane metalurgije na Balkanu. U naselju Jarmovac, Zavičajni muzej radi uz pomoć Engleza i Nemca.

Rudnik Jarmovac U okviru međunarodnog projekta “Evolucija, organizacija i upotreba ranog metala na Balkanu”, u nekadašnjem rudniku “Jarmovac”, na periferiji grada, započela su istraživanja o prvim kopačima rude bakra. U pitanju je, naime, deo projekta o razvoju metalurgije u Evroaziji – nastavak lane započetih traganja na lokalitetima Bele Vode i Pločnik, nedaleko od Prokuplja, kao i iskopavanja kojima se već osam godina bavi Zavičajni muzej u Priboju.

– U naselju Jarmovac i duž Jarmovačkog potoka, desne pritoke Lima, obavljaju se arheološka snimanja rudarske zone i traganje za neotkrivenim oknima, dok u Kaluđerskom polju druga ekipa geofizičkim tehnikama pokušava da otkrije rudarsko naselje, topioničarske peći i druge objekte za obradu rude bakra – ističe Savo Derikonjić, direktor Zavičajnog muzeja u Priboju, naglašavajući da će iskopavanja biti nastavljena u septembru i oktobru.

Rudnik Jarmovac 2Inače, ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Engleske, odnosno stručnjaka Instituta za arheologiju Univerziteta u Londonu – profesora Tiloa Refrena i dr Miljane Radivojević – kao i Centra za arheometalurgiju i Muzeja rudarstva iz Nemačke.

– Bakarna ruda se, prema našim istraživanjima, na Jarmovcu vadila pre gotovo 5.500 godina, iako stručnjaci iz Evrope tvrde da je to moglo biti i pre 7.000 godina – naglašava Derikonjić. – Tokom iskopavanja obavljenih minulih godina, otkrili smo četiri okna, kamene alatke prvih rudara i njihova naselja, odnosno humke. Ali, nismo imali sredstva za laboratorijske analize nađenih uzoraka bakarne rude, pa će to sada biti urađeno.

(via Večernje novosti)