Šta je otvoren pristup i zbog čega je važan u nauci? (VIDEO)

Ovaj zanimljivi i pre svega poučan video u 9 minuta objašnjava šta je to otvoren pristup (Open Access) i zbog čega je on bitan u nauci i naučnom izdavaštvu.

(via Wikipedia)