Srpsko arheološko društvo protiv zatrpavanja bazilike u Kladenčištu

kladenciste

Srpsko arheološko društvo najoštrije je protestovalo zbog odluke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture da dozvoli zatrpavanje i prelazak kolovoza auto-puta ka Bugarskoj preko ranohrišćanske bazilike u Kladenčištu.

Odluka centralne institucije zaštite kulturnih dobara u Srbiji u potpunoj je suprotnosti sa osnovnim civilizacijskim tekovinama i samim ciljevima postojanja Zavoda, navode iz Srpskog arheološkog društva, prenosi Tanjug.

Otkriće ranohrišćanske bazilike u blizini trase rimskog puta koji je spajao istočni i zapadni deo Rimskog carstva, nedaleko od antičke Remezijane (današnje Bele Palanke), rodnog mesta Svetog Nikite Remezijanskog, svedoči o samim počecima hrišćanske civilizacije na Balkanu.

Zajedno sa ostacima iz Medijane, starohrišćanskim grobnicama u Nišu i Caričinim gradom (Justiniana Prima), taj spomenik bi morao da bude zaštićen i na adekvatan način prezentiran svim zainteresovanim posetiocima, smatraju u Društvu.

Kulturno blago Srbije ne treba zatrpavati i skrivati od očiju javnosti, a cena izmeštanja auto-puta ili bazilike, koliko god da iznosi, mala je u odnosu na dugoročnu korist od turističke eksploatacije tog objekta.
U saopštenju Srpskog arheološkog društva ocenjuje se da od odnosa države prema kulturnom nasleđu umnogome zavisi i međunarodni ugled zemlje.

Spomenici kulture svedoče o tome da Srbija nije bila „pusto polje” u dalekoj prošlosti, pa ne bi trebalo da bude ni sada, kada se zaštita baštine nameće kao jedan od civilizacijskih prioriteta.

Iz navedenih razloga, oni apeluju na Ministarstvo kulture i informisanja, Skupštinski odbor za kulturu i informisanje, predsednika Srbije i predsednika Vlade da svojim autoritetom spreče zatrpavanje bazilike.

(via RTS)