Srpski etnografski zbornik – Naselja i poreklo stanovništva

naselja i poreklo stanovništva

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 1) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga IV), Beograd 1902.

Jovan Cvijić – Antropogeografski problemi balkanskog poluostrva
Jovan Erdeljanović – Donje Dragačevo
Petar Mrkonjić – Srednje Polimlje i Potarje
Svetozar Tomić – Drobnjak

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 2) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga V), Beograd 1903.

Radomir Ilić – O ljubićskim selima
Rista Nikolić – Vranjska Pčinja
Todor Bušetić – Levač
Bogdan Lalević i Ivan Protić – Vasojevići u crnogorskoj granici
Stjepo Trifković – Višegradski Stari Vlah
Jevto Dedijer – Bilećske Rudine
Rista Nikolić – Okolina Beograda
Obren Đurić-Kozlić – Šuma, Površ i Zupci u Hercegovini

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 3) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga VI), Beograd 1905.

Rista T. Nikolić – Poljanica i Klisura
Stanoje Mijatović – Temnić
Svetozar Tomić – Skopska Crna Gora
Radomir Ilić – Ibar
Bogdan Lalević i Ivan Protić – Vasojevići u turskoj granici
Miloje Rakić – Kačer

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 4) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga VIII), Beograd 1907.

Jovan Erdeljanović – Kuči, pleme u Crnoj Gori
Ljubomir Pavlović – Kolubara i Podgorina

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 5) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XI). Beograd 1908.

Stjepo i Vladimir Trifković – Sarajevska okolina
Kosta Jovanović – Gornje Dragačevo

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 6) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XII), Beograd 1909.

Jevto Dedijer – Hercegovina
Jovan Erdeljanović – Bratonožići

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 7) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XV), Beograd 1911.

Todor Radivojević – Lepenica
Andrija Jovićević – Riječka Nahija

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 8 ) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XVIII), Beograd 1912.

Rista Nikolić – Krajina i Vlasina
Ljubomir Pavlović – Antropogeografija Valjevske Tamnave

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 9) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XX), Beograd 1913.

Marinko Stanojević – Zaglavak
Savo Nakićenović – Boka
Borivoje Milojević – Rađevina i Jadar

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 10) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXI), Beograd 1921.

Borivoje Milojević – Južna Makedonija
Mihailo Dragić – Gruža
Andrija Jovićević – Plavsko-Gusinjska oblast, Polimlje, Velika i Šekular

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 11) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIII), Beograd 1922.

Andrija Jovićević – Crnogorsko Primorje i Krajina
Nikola Zvonimir Bjelovučić – Poluostrvo Rat

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 12) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIV) Beograd 1922.

Jovan Cvijić – Metanastazička kretanja; njihovi uzroci i posledice

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA  (knjiga 13) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXV), Beograd 1923.

Borivoje Milojević – Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko Polje
Petar Rađenović – Sela parohije Krnjeuše u Bosni
Borivoje Drobnjaković – Jasenica

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 14) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVI), Beograd 1924.

Mita Kostić – Srpska naselja u Rusiji

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 15) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVII), Beograd 1923.

Andrija Jovićević – Malesija
Petar Šobajić – Bjelopavlići i Pješivci

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 16) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVIII), Subotica 1923.

Aleksa Ivić – Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16, 17 i 18. stoleća

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 17) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIX), Zemun 1924.

Petar Jovanović – Banja
Vojislav Radovanović – Tikveš i Rajec

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 18) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXX), Ljubljana 1924.

Josip Mal – Uskočke seobe i slovenačke pokrajine

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 19) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXIV), Zemun 1925.

Ljubomir Pavlović – Užička Crna Gora
Borivoje Drobnjaković – Smederevsko Podunavlje i Jasenica
Ljubomir Mićić – Zlatibor

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 20) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXV), Beograd 1925.

Toma Smiljanić – Mijaci, Gornja Reka i Mavrovsko Polje
Petar Rađenović – Bjelajsko Polje i Bravsko
Milan Karanović – Pounje u Bosanskoj Krajini

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 21) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVI), Subotica 1926.

Aleksa Ivić – Migracije Srba u Slavoniju tokom 16, 17 i 18. stoleća

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 22) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVII), Beograd 1926.

Tihomir Đorđević – Arhivska građa za naselja u Srbiji u vreme prve vlade kneza Miloša

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 23) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVIII), Beograd 1926.

Ilija Sindik – Dubrovnik i okolina
Lucijan Marčić – Antropogeografska ispitivanja po severnodalmatinskim ostrvima
Andrija Jovićević – Zeta i Lješkopolje

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 24) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXIX), Beograd 1926.

Jovan Erdeljanović – Stara Crna Gora

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 25) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLIII), Beograd 1928.

Mihailo Miladinović – Požarevačka Morava
Milenko Filipović – Visočka Nahija

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 26) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLVI), Beograd 1930.

Borivoje Drobnjaković – Kosmaj
Stanoje Mijatović – Resava
Milan Karanović – Sanička Župa
Ljubomir Pavlović – Sokolska Nahija
Lucijan Marčić – Zadarska i šibenska ostrva
Milenko Filipović – Borovica
Milenko Filipović – Vogošća i Bioča u Bosni

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 27) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLVII), Beograd 1930.

Todor Radivojević – Naselja u Lepenici

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 28) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LI), Beograd 1935.

Atanasije Urošević – Gornja Morava i Izmornik
Petar Jovanović – Poreče
Toma Smiljanić – Kičevija
Milenko Filipović – Severna veleška sela

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 29) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LV), Beograd 1940.

Kosta Jovanović – Negotinska Krajina i Ključ
Marinko Stanojević – Timok

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 30) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LVI), Beograd 1948.

Stanoje Mijatović – Belica
Radoslav Pavlović – Podibar i Gokčanica
Petar Rađenović – Unac

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 31) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LIX), Beograd 1949.

Petar Petrović – Šumadiska Kolubara
Svetozar Tomić – Banjani
Svetozar Tomić – Piva i Pivljani

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 32) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LX), Beograd 1951.

Atanasije Urošević – Novobrdska Kriva Reka
Milenko Filipović – Glasinac
Jovan Trifunoski – Kačanička Klisura

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 33) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXII), Beograd 1951.

Jovan Trifunoski – Kumanovsko-preševska Crna Gora

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 34) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXVII), Beograd 1954.

Petar Šobajić – Dabarsko Polje u Hercegovini
Milisav Lutovac – Ibarski Kolašin
Mihajlo Kostić – Koritnica
Jovan Trifunoski – Skopski Derven
Milenko Filipović i Persida Tomić – Gornja Pčinja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 35) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXIX), Beograd 1955.

Milenko Filipović – Rama u Bosni
Milisav Lutovac – Gora i Opolje
Jovan Trifunoski – Seoska naselja Skopskog Polja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 36) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXIV), Beograd 1960.

Vladimir Đurić – Promene u naseljima u FNR Jugoslaviji
Ivo Rubić – Podrijetlo stanovništva otoka Šolte
Mirko Barjaktarović – Rugova

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 37) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXV), Beograd 1960.

Milenko Filipović – Takovo
Milisav Lutovac – Rožaje i Štavica

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 38) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXVII), Beograd 1964.

Jovan Trifunoski – Gornja Pčinja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 39) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXVIII), Beograd 1964.

Atanasije Urošević – Kosovo

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 40) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXXI), Beograd 1967.

Milisav Lutovac – Bihor i Korita

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 41) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXXVIII), Beograd 1975.

Vidosava Nikolić Stojančević – Rađevina i Jadar u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 42) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XC), Beograd 1976.

Jovan Trifunoski – Polog

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 43) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCIII), Beograd 1980.

Milisav Lutovac – Župa Aleksandrovačka

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 44) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCVII) Beograd 1992.

Jovan Trifunoski – Ohridsko-struška oblast

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 45) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCIX), Beograd 1998.

Jovan Trifunoski – Bitoljsko-prilepska kotlina

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 46) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga C), Beograd 2002.

Neđeljko Paovica – Ljubomir

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 47) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga CI), Beograd 2005.

Neđeljko Paovica – Zavođe

(via Poreklo.rs)