Otkriveni jedinstveni nalazi u pećini Trlica kod Pljevalja

Ostaci slonova i nosoroga koji su nedavno otkriveni u pećini Trlica, kod Pljevalja, do sada nisu nađeni nigde u Evropi – saopšteno je juče na konferenciji za novinare koji su su ruski i crnogorski arheolozi održali u JU Muzeji i galerije Podgorica.

Sa-juceranje-konferencije-za-novinare-u-Muzejima-i-galerijama-Podgorice
Pećinu Trlica i pećinu Bioče koja se nalazi u blzini Podgorice istraživali su ruski i crnogorski arheolozi, u sklopu projekta „Proučavanje paleolitskih staništa u pećinama“ čiji su inicijatori CANU i Ruska akademija nauka i umetnosti.

Ostaci drevnih sisara pronađeni su u faunističkom kompleksu pećina Trlica koji je star, procenjuju naučnici, 1.200.000 godina.

– Našli smo fragmente kostiju slonova. Tu su i ostaci zubastog tigra, nosoroga, bizona. Tih životinja koji danas na području Evrope i Azije nema, ali su ostaci slona u Trlici, najinteresantniji detalj. Slon se tu mogao naći uz pomoć čoveka koji je živeo u pećini. Ako potvrdimo tu pretpostavku, pećina Trlica će biti najstarije stanište čoveka na Balkanu, poznato do danas – kazao je zamenik direktora Instituta za arheologiju i etnografiju iz Novosibirska Mihail Vasiljevič Šunkov.

Cilj multudisciplinarnih naučnih istraživanja je rekonstrukcija uslova u kojima su na Bioču i u Trlici živeli praistorijski ljudi. Interesuje ih kakva je bila klima, kakve su bile biljke, šta su lovili, čime su se hranili. Ukratko – ekonomska baza. Ostaci flore i faune u blizini Pljevalja navode na zaključak da je tokom srednjeg i ranog pleistocena klima u oblasti današnje Crne Gore bila radikalno drugačiji u odnosu na danas.

– Tokom srednjeg pleistocena ovde je bilo jako vruće. Tada su Pljevlja, klimatski, bila slična današnjim afričkim savanama. Rani pleistocen obeležile su hladnoće, mada, bili su to uslovi, ako ne prijatni, onda relativno pogodni za život – kazao je Mihail Šunkov.

Rezultati ovogodišnjih istraživanja praistorijskih staništa u Crnoj Gori bude optimizam. Pokazatelji prisustva ljudi postoje. Nažalost, ne i njihovi ostaci.

– Ako otkrijemo tragove skeleta ljudi koji su u praistoriji tu živeli, biće to spektakularno otkriće. Kada se to desi imaćemo senzaciju. Biće to vrhunac svih naših istraživanja u Trlici i na Bioču. Ako ostaci na tim mestima postoje, ne mogu nam promaći. Istraživanja idu do nivoa mikro čestica. Projektom je planirano da radimo još deset godina. Imamo vremena i verujemo da će naš trud biti nagrađen krunskim otkrićima  – kazala je arheolog Lenka Saveljić Bulatović.

(via Pobjeda)