Međunarodni dan dunavskog limesa (Danube Limes Day) u Srbiji

U Arheološkom parku Viminacijum 5. jula 2014. godine održaće se proslava Međunarodnog dana dunavskog limesa (Danube Limes Day).

dan dunavskog limesa1

Posle skoro dva veka istraživanja rimski limes je prepoznat kao materijalna baština od izuzetnog značaja te je započeto upisivanje pojedinih njegovih delova na listu Svetske baštine UNESCO-a, sa finalnim ciljem upisivanja na listu svih njegovih delova u Evropi, Aziji i Africi. Do danas su pod zaštitu UNESCO-a stavljeni Hadrijanov i Antoninov zid u Britaniji (1987. i 2008. godine), Gornjegermansko-recijski limes u Nemačkoj (2005. godine), dok su delovi Dunavskog limesa u Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj u procesu upisivanja na listu svetske baštine. Na početku ovog procesa nalaze se susedne države Hrvatska, Rumunija i Bugarska, dok sam je proces izrade neophodnih dokumenata u Srbiji tek započet. Početak procesa podrazumeva izradu evidencione liste nalazišta koja prema svojoj poziciji i hronologiji odgovaraju kriterijumima za stavljanje na listu Svetske baštine. Ova lista biće predata i kao Preliminarna lista (Tentative list) za UNESCO nominaciju naših lokaliteta.

Više informacija o arheologiji, lokalitetima i projektima vezanim za dunsvski limes pročitajte na danubelimes-serbia.rs

Program za Dan dunavskog limesa:

16.00 -16.30
Rimska radionica
Veštine izrade oružja

16.30-17.00
Igre mladih rimljana
Kako se zabaviti u antici

17.30-18.00
Archeon
Demonstracija borbenih veština

18.00-18.30
Zaboravljeni recepti antike
Degustacija rimske hrane

19.00
Koncert – braća Teofilovići

dan dunavskog limesa

Tokom juna Međunarodni dan dunavskog limesa obeležen je u Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Rumuniji i Bugarskoj.