Kod Vranja pronađeni fosilni ostaci najstarijih sisara na Balkanu

Fosilni ostaci sitnih sisara starijih od 35 miliona godina, pronađeni su u selu Buštranju, u okolini Vranja. Stručnjaci su ustanovili da je reč o najstarijim životinjama u jugoistočnom delu Evrope.

Najstariji fosilni ostaci sitnih sisara pronađeni kod VranjaStručnjaci Geološkog odeljenja Prirodnjačkog muzeja u Beogradu pronašli su u selu Buštranju, u okolini Vranja, ostatke najstarijih sisara na Balkanu.

Istraživač tog odeljenja Miloš Milivojević kaže da su na lokalitet naišli slučajno, uzeli takozvane probe i ustanovili da postoje ostaci životinja starijih od 35 miliona godina.

„Nakon konsultacija sa jednim od najvećih stručnjaka u ovoj oblasti, profesorom Hansom de Brujinom iz Holandije, sa kojim sarađujemo već deset godina na lokalitetima celog Balkana, ustanovili smo da je reč o najstarijim životinjama u jugoistočnom delu Evrope”, navodi Milivojević.

Njegov kolega Zoran Marković naglasio je da su pronađeni ostaci izuzetno značajnih sitnih sisara, koji će privuću veliku pažnju arheologa iz celog sveta.

„Pronađeni ostaci predstavljaju prelazne forme iz najstarijih delova tercijera, koji je na prelazu između mezozoika i kenozoika, a ovo su najstariji sisari koji su nađeni na Balkanu”, objasnio je Marković.

Navodeći da je najbliža fauna slična ovoj pronađena u Pakistanu, Marković se nada da će biti urađena detaljnija ispitivanja kako bi se dobila kompletna slika o pronađenim fosilima.

Ostaci su pronađeni na privatnom posedu Boška Stoiljkovića, koji je stručnjacima Muzeja dozvolio da tu izvode iskopavanja.

(via RTS)