Karte arheoloških nalazišta u severozapadnoj Srbiji

1. Karta arheoloških nalazišta vinčanske kulture u slivu reke Kolubare (autor R. Arsić)

Karta arheoloških nalazišta vinčanske kulture u slivu reke kolubare

2. Karta arheoloških nalazišta gvozdenog doba u SZ Srbiji (autor R. Arsić)

 Karta arheoloških nalazišta gvozdenog doba u SZ Srbiji

3. Karta rimske vojne infrastrukture u SZ Srbiji

Karta rimske vojne infrastrukture u SZ Srbiji

4. Karta antičkih arheoloških nalazišta u SZ Srbiji

Karta antičkih arheoloških nalazišta u SZ Srbiji

(via Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo)