Časopis Starinar

Časopis Starinar

Najstariji srpski stručni arheološki časopis Starinar, pokrenut je davne 1884. godine, najpre zalaganjem Mihaila Valtrovića, utemeljivača srpske arheologije i prvog profesora arheologije na Velikoj školi. Časopis je izlazio kao glasilo Srpskog arheološkog društva, sa izvesnim prekidima, sve do 1940. godine. U razdoblju od 1884 do 1895. izlazile su četri sveske godišnje, od 1906-1911. po dve sveske godišnje, a od 1922 do 1940. godine časopis je izlazio kao godišnjak. Od 1950. godine izdavanje Starinara preuzeo je Arheološki institut u Beogradu.

1884. Starinar, knjiga I

1996. Starinar, XLVII

2000. Starinar, L

2001. Starinar, LI

2002. Starinar, LII

2003-2004. Starinar, LIII-LIV

2005. Starinar, LV

2006. Starinar, LVI

2007. Starinar, LVII

2008. Starinar, LVIII

2009. Starinar, LIX

2010. Starinar, LX

2012. Starinar, LXII

2013. Starinar, LXIII

 

Ostali brojevi Starinara se nažalost ne nalaze slobodno dostupni na internetu. Ukoliko želite da se to promeni pišite na adresu Arheološkog instituta institut@ai.ac.rs sa molbom da se digitalne kopije svih brojeva Starinara učine slobodno dostupnim.

institut@ai.ac.rs