Arheološka izložba “Crna Bara – Prkos”

U Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u utorak, 14. maja 2013. godine, u 19 časova biće otvorena arheološka izložba pod nazivom “Crna Bara – Prkos”.

Narodni muzej Zrenjanin

Izložba obuhvata 117 eksponata koji pripadaju vremenskim periodima: neolitu – vinčanskoj i potiskoj kulturi, eneolitu – Tisapolgar kulturi, kao i srednjem veku – grobovi iz X i XI veka. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu koje se nalazi u severnom delu Banata, na putu Crna Bara-Novi Kneževac.

Iskopavanja na arheološkom lokalitetu vršena su 1943. godine pod rukovodstvom upravnika zrenjaninskog Muzeja Lazara Nikolića. U drugoj kampanji realizovanoj 1944. godine, rukovodilac arheoloških isopavanja bio je profesor Milutin Garašanin. Nakon istraživanja, materijal je prenet u Narodni muzej Zrenjanin, tada Gradski muzej. Istraživači su utvrdili tri horizonta sa stambenim objektima. U najnižim slojevima su otkrivene zemunice koje se na osnovu otkrivenih artefakata vezuju za potisko-vinčansku kulturu. U mlađim horizontima otkriveni su stambeni objekti, kuće različitog stepena očuvanosti sa pokretnim arheološkim materijalom – keramikom, kamenim oruđem, koji pripadaju eneolitu, odnosno Tisapolgar kulturi.

Crna Bara - Prkos

Do danas o ovom nalazištu nisu izneti podaci, međutim većina tehničke dokumentacije, kao i predmeti, sačuvana je u Narodnom muzeju Zrenjanin i prvi put se publikuje. Autor izložbe je Snežana Marinković, muzejski savetnik arheolog Narodnog muzeja Zrenjanin.

Izložba će biti otvorena do 14. juna 2013. godine.